MusicOnStage – A zenés színház kalandos története négy részben

II. rész: Úrhatnám polgár és úrhatnám szolgáló

Időpont: 2017.04.03. 18:00
Helyszín: Művészetek Palotája

Az opera története Monteverditől Mozartig

Selmeczi György sorozata a Művészetek Palotájában

A művészetek történetének talán legizgalmasabb regénye a zenés színház története. Ennek magyarázata talán az lehet, hogy egyrészről mélyen gyökerezik az ember ösztönéletében, primér megnyilvánulásainak világában, másrészről viszont formanyelve éppen ellenkező impulzusok mentén alakult ki. A különböző művészeti ágak szimbiózisából összetett és kifinomult struktúrák jöhettek létre, melyek mindenkor számot tarthattak az emberek, a társadalom érdeklődésére. A zenés színházi műfajok zenei dimenziója, az idő, a tér és a spiritualitás szubjektív átélése relevánsan mellőzi a partikularitást és a műfajt az általános és esszenciális fogalomkörébe utalja. A zenés színház az archetípusok világa, az emberi közösség morális következtetéseinek példatára, az egyén és a közösség viszonyának stilizációja.

Sorozatunkban játékos formában arra teszünk kísérletet, hogy a történeti időben, fejlődésének rendszerében s a fejlődést előidéző társadalmi és szellemtörténeti okok fölidézésével elősoroljuk a zenés színház műfajait, bemutassuk azokat a művészeti és társadalmi mechanizmusokat, melyek zené színház végtelenül széles spektrumát eredményezi.

Szórakoztató családi színházat tervezünk, mely összefüggéseiben láttatja a zenés színház egy-egy átfogó, nagy korszakát, vagyis a zenés színházi jelenségeket a dokumentálható kezdetektől az opera kialakulásáig (I.), az opera történetét Monteverditől Mozartig (II.), az átalakuló európai zenés színpadot, a "könnyű műfajok" áttörését (III.), és végül a 20.-21. századi változásokat, az avantgarde és a populáris műfajok kialakulását (IV).