Missa Prima

énekszólókra, vegyeskarra és zenekarra