Missa Secunda

Mise vegyeskarra (1984)

A cappella mise hatszólamú vegyeskarra — (1984) 23'