Selmeczi György: Ludi et modi sacri (Koncert felvétel)

AURIS RECORDS

Ez a hanglemez 1995 és 2018 között komponált spirituális jellegű műveket tartalmaz; korának fájó kérdéskörére, szellemi létünk metafizikai dimenziójának közeli elvesztésére reflektál. A szerző szembesül hitével és művészetével – keserves megpróbáltatás… Kájoni, Pilinszky, Szent Ambrus, Sulpicius Severus, hajnali mise, csángó-magyar népköltészet. Ezek a támpontok. Köszönet az előadóknak.

 
 
Selmeczi György: Ludi et modi sacri

Selmeczi György: Ludi et modi sacri