Concerto fuvolára és vonószenekarra

Concerto per flauto solo ed orchestra d'archi (2018)